ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΥΛΙΟΥ (ΜΕΓΕΘΗ M,L,XL) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΥΛΙΟΥ (ΜΕΓΕΘΗ M,L,XL)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΥΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΗ Μ,L,XL
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 3522/2019
ΑΔΑ ΨΟ6ΞΟΡ1Π-ΓΝΚ
ΑΔΑΜ 19PROC004608098
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2019 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear