Γάντια Νιτριλίου X-Large – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου X-Large

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Γάντια Νιτριλίου X-Large
30.000 τεμάχια, εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.500,00€ +ΦΠΑ

Αριθμός Εντολής 73/09-06-2020
ΑΔΑ Ψ9ΔΦΟΡ1Π-65Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear