Γάντια Νιτριλίου Μεγέθους Medium, Large & X-Large – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου Μεγέθους Medium, Large & X-Large

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Γάντια Νιτριλίου Large 5.000 τμχ
Γάντια Νιτριλίου Extra Large 65.000 τμχ
Γάντια Νιτριλίου Medium 5.000 τμχ

Συνολική Πιθανή Δαπάνη 2.808,60€ με φπα
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5255/2015
ΑΔΑ 7ΥΝΩΟΡ1Π-Γ59
ΑΔΑΜ 17PROC001837712
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear