Γάντια νιτριλίου μεγέθους Large & X-Large – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια νιτριλίου μεγέθους Large & X-Large

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Γάντια νιτριλίου μεγέθους Large & X-Large για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του.
Τεμάχια 5.000 για μέγεθος Large
Τεμάχια 95.000 για μέγεθος X-Large
Συνολικής πιθανής δαπάνης 4.960,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 754/2017
ΑΔΑ 66ΝΩΟΡ1Π-53Ρ
ΑΔΑΜ 17PROC005775199
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2017 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear