Γάντια Νιτριλίου Μεγέθους Large & X-large (ΠΝΠ ΦΕΚ 42/τ. Α’ 25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου Μεγέθους Large & X-large (ΠΝΠ ΦΕΚ 42/τ. Α’ 25.2.2020)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Γάντια Νιτριλίου Μέγεθος XL 50.000 τεμάχια
Γάντια Νιτριλίου Μέγεθος L 10.000 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.710,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 30/23-03-2020
ΑΔΑ ΩΒΥΑΟΡ1Π-ΚΚ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear