Γάντια Νιτριλίου μεγέθους Large & X-Large – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου μεγέθους Large & X-Large

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Γάντια Νιτριλίου μεγέθους XL (150.000 τεμάχια)
Γάντια Νιτριλίου μεγέθους L (25.000 τεμάχια)
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 17.500,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 67/01-06-2020
ΑΔΑ ΩΞ12ΟΡ1Π-ΚΦ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear