ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ LARGE (90.000 TEMAXIA) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ LARGE (90.000 TEMAXIA)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ LARGE (90.000 TEMAXIA)
Αριθμός Εντολής N06/19-02-2021
ΑΔΑ 6ΡΣ6ΟΡ1Π-ΟΩΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear