ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 28Τ/10-05-2021
ΑΔΑ ΩΖΩ4ΟΡ1Π-ΤΨΛ
ΑΔΑΜ 21REQ00863589
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear