Γάντια Νιτριλίου XL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου XL

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Γάντια Νιτριλίου XL
13.000 τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβαση 2.470,00€ + ΦΠΑ 6%
Αριθμός Εντολής 52/13-05-2021
ΑΔΑ ΩΓΨ9ΟΡ1Π-ΑΣΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear