Γάντια Νιτριλίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Γάντια Νιτριλίου
Εκτιμώμενη αξία 48.000,00€ + ΦΠΑ
Medium 30.000 τεμάχια
Large 50.000 τεμάχια
X-Large 220.000 τεμάχια
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 1484/2021
ΑΔΑ 9ΨΤ7ΟΡ1Π-4ΚΒ
ΑΔΑΜ 21PROC008328379
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear