Γάντια Νιτριλίου XL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γάντια Νιτριλίου XL

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Γάντια Νιτριλίου XL
Τεμάχια 15.000
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 6% 2.400,00€
Αριθμός Εντολής 32/18-03-2021
ΑΔΑ 6ΒΟ6ΟΡ1Π-ΙΡΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear