ΓΑΝΤΙΑ -ΚΟΛΛΑΡΑ -ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΑΝΤΙΑ -ΚΟΛΛΑΡΑ -ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ -ΚΟΛΛΑΡΑ -ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1150/2018
ΑΔΑ 6ΩΥ4ΟΡ1Π-Ι5Π
ΑΔΑΜ 18PROC002595715
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear