ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΑΓΡΕ LARGE
Αριθμός Εντολής 67/08-05-2017
ΑΔΑ 65Τ8ΟΡ1Π-ΚΛΩ
ΑΔΑΜ 17PROC006163843
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear