ΦΡΕΟΝ για το ΚΗΥ 9491, ΚΗΙ 9968 ασθ/ρα οχήματα του παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΡΕΟΝ για το ΚΗΥ 9491, ΚΗΙ 9968 ασθ/ρα οχήματα του παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΡΕΟΝ για το ΚΗΥ 9491, ΚΗΙ 9968 ασθ/ρα οχήματα του παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 81Τ/11-06-2018/2018
ΑΔΑ Ψ3Α4ΟΡ1Π-ΖΙΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear