ΦΡΕΟΝ 1.800gr για τα ΚΗΥ 8558, ΚΗΥ 8573 και ΚΗΙ 3829 ασθ/ρα οχήματα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΡΕΟΝ 1.800gr για τα ΚΗΥ 8558, ΚΗΥ 8573 και ΚΗΙ 3829 ασθ/ρα οχήματα

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΡΕΟΝ 1.800gr για
τα ΚΗΥ 8558, ΚΗΥ 8573 και ΚΗΙ 3829 ασθ/ρα οχήματα
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 82Τ/12-06-2018/2018
ΑΔΑ 6ΞΙ5ΟΡ1Π-Α9Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear