Φωτοτυπικό μηχάνημα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Φωτοτυπικό μηχάνημα

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Φωτοτυπικό μηχάνημα
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 30ΗΛ/31-08-2018/2018
ΑΔΑ ΩΓΤΖΟΡ1Π-016
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear