Φωτοτυπικό χαρτί Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Φωτοτυπικό χαρτί Α4

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Φωτοτυπικό χαρτί Α4
Αριθμός Εντολής 22Λ /15-05-2019/15-05-2019
ΑΔΑ Ω08ΜΟΡ1Π-Β64
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear