ΦΟΡΤΙΣΤES SET ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 24V ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΟΡΤΙΣΤES SET ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 24V ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΤΙΣΤES SET ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 24V ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W
Αριθμός Εντολής Τ30/18-05-2021
ΑΔΑ 6Τ8ΝΟΡ1Π-Ζ1Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear