ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10L & 3 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10L & 3 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60 ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10L ΚΑΙ 25 ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 3L ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
Αριθμός Εντολής 41Τ/07-07-2022
ΑΔΑ ΨΛΦΩΟΡ1Π-ΑΗΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2022
Αρχείο PDF pdf
Bear