Φορητά Πιεσόμετρα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Φορητά Πιεσόμετρα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΗΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ (ΔΙΠΛΟ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ)

20 Τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 460,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 189/04-11-2019
ΑΔΑ ΩΩΞΥΟΡ1Π-ΝΡΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear