ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΚΗΗ3336 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΚΗΗ3336

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΚΗΗ3336
Αριθμός Εντολής 13152/06-12-2017
ΑΔΑ 71Ο3ΟΡ1Π-5ΞΨ
ΑΔΑΜ 17PROC002365069
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear