ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 9Τ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 9Τ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΕΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3L ΚΑΙ 5L
Αριθμός Εντολής 9T/28-02-2022
ΑΔΑ ΨΔ7ΣΟΡ1Π-ΟΜ4
ΑΔΑΜ 22REQO010605236
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022
Αρχείο PDF pdf
Bear