ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ
Αριθμός Εντολής 9Κ/25-05-2021
ΑΔΑ 68ΞΦΟΡ1Π-7ΞΕ
ΑΔΑΜ 21PROC008657015
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear