ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ & ΒΑΦΗ ΚΗΙ 6165 CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ & ΒΑΦΗ ΚΗΙ 6165 CITROEN

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΔΕΞΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΕΤΩΠΗΣ & ΚΑΠΩ
Αριθμός Εντολής 172/26-10-2017
ΑΔΑ ΨΨΩΗΟΡ1Π-6ΚΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear