ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (44) ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.
Αριθμός Εντολής 98/21-09-2022
ΑΔΑ 6ΖΒΠΟΡ1Π-Κ75
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear