ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (44) ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αριθμός Εντολής 130/17-09-2021
ΑΔΑ 6Χ6ΠΟΡ1Π-217
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear