ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 1993/2020
ΑΔΑ 6ΘΧΔΟΡ1Π-6ΜΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2020 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear