ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4022/2018
ΑΔΑ 6ΘΔ6ΟΡ1Π-Α5Χ
ΑΔΑΜ 18PROC002905218
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-04-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear