ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ -ΚΛΕΙΣΤΡΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ -ΚΛΕΙΣΤΡΑ)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ -ΚΛΕΙΣΤΡΑ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10911/2017
ΑΔΑ 7ΔΖΒΟΡ1Π-ΝΔ5
ΑΔΑΜ 17PROC002035857
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2017 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear