ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ –ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΑΝΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ –ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΑΝΤΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΑΝΤΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 19Β/11-07-2022
ΑΔΑ 61Η5ΟΡ1Π-ΡΚΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear