ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ,ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΒΑΦΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ,ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ,ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΒΑΦΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ,ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ,ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΒΑΦΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ,ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 13767/2017
ΑΔΑ Ω6ΥΒΟΡ1Π-ΙΥΟ
ΑΔΑΜ 17PROC002459739
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-01-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear