ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕRCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕRCEDES

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕRCEDES
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1680/2018
ΑΔΑ 6Ζ5ΙΟΡ1Π-Σ6Β
ΑΔΑΜ 18PROC002642053
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear