ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-11-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 439/2023
ΑΔΑ 6Ε1ΞΟΡ1Π-Ω28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear