ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Ρ/Δ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Ρ/Δ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Ρ/Δ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 13568/2017
ΑΔΑ ΩΒΛΩΟΡ1Π-0Ω5
ΑΔΑΜ 17PROC002431467
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2017 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear