ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ -ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ -ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΙ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ -ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΙ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1987/2018
ΑΔΑ 7Ν7ΚΟΡ1Π-Ζ2Τ
ΑΔΑΜ 18PROC002678290
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear