ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7700/2018
ΑΔΑ ΩΚ3ΖΟΡ1Π-ΠΡΑ
ΑΔΑΜ 18PROC0032744449
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear