ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ A/CΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ A/CΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ A/CΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2397/2017
ΑΔΑ ΩΗ5ΙΟΡ1Π-ΔΤΡ
ΑΔΑΜ 17PROC006143414
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear