ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 281/13-06-2017
ΑΔΑ 7ΝΚΝΟΡ1Π-ΡΓΜ
ΑΔΑΜ 17PROC001741379
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear