ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 280/13-06-2017
ΑΔΑ 6ΘΒ0ΟΡ1Π-ΡΟ7
ΑΔΑΜ 17PROC001741246
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear