ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1094/2016
ΑΔΑ 6ΥΟΛΟΡ1Π-3Σ2
ΑΔΑΜ 17PROC005749232 2017-02-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear