ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5083/2017
ΑΔΑ 660ΙΟΡ1Π-Ο6Ε
ΑΔΑΜ 17PROC006088843
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2017 - Ωρα 10ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear