ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7925/2017
ΑΔΑ 78ΧΠΟΡ1Π-0ΨΟ
ΑΔΑΜ 17PROC00169786
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear