ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8118/5-6-2019/2019
ΑΔΑ Ω0Χ9ΟΡ1Π-ΙΤ6
ΑΔΑΜ 19PROC005063528
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear