ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES SPRIDER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES SPRIDER

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES SPRIDER
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 10703/26-07-2019/2019
ΑΔΑ ΩΨΝΧΟΡ1Π-Θ5Μ
ΑΔΑΜ 19PROC005350622
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear