ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT-CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT-CITROEN

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT-CITROEN
Αριθμός Εντολής 13213/07-12-2017
ΑΔΑ Ω7ΘΝΟΡ1Π-ΜΔΦ
ΑΔΑΜ 17PROC002376230
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Τυπ/μένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης word pdf
Επισκέψεις: 42 | Σήμερα: 1
Bear