ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1316/2017
ΑΔΑ ΩΚΘΨΟΡ1Π-ΜΡ6
ΑΔΑΜ 17PROC005767184
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear