ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 78/21/2021
ΑΔΑ ΨΘ0ΑΟΡ1Π-Θ97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear