ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗς Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΑΠΌ ΤΗΝ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018)
Αριθμός Εντολής 152/21-09-2017
ΑΔΑ ΩΓΜΔΟΡ1Π-ΒΣΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear