ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, 40 ΤΜΧ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, 40 ΤΜΧ.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, 40 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 150/21-09-2017
ΑΔΑ 6387ΟΡ1Π-Σ62
ΑΔΑΜ 17REQ001973986
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear