ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ρ/Δ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ρ/Δ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ρ/Δ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 16821/2018
ΑΔΑ 6Φ06ΟΡ1Π-ΗΥΛ
ΑΔΑΜ 18PROC004135132
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-12-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear